Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
Iskolaválasztás 2019/2020.
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására:
2019. április 11. csüt. 8-19-ig és
2019. április 12. péntek 8-19-ig
Beiratkozási felhívás 2019

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról

Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program

2018. nov. 17. szombat, 10 óra,
Klauzál Gábor Művelődési Központ
1222 Bp., Nagytétényi út 31-33.

Tájékoztató szülői értekezlet
2019. január 16. szerda, 18 óra

Nyílt nap a szülőknek
2019. február 27. szerda,
8.00-8.45: matematika, Neid Tímea
9.00-9.45: magyar, Pados Szilvia
10.00-10.45: fórum az iskola könyvtárában

Oviklubok a leendő 1. osztályosoknak 2019-ben
2019.02.06., 2019.02.20., 2019.03.06., 2019.03.20., 2019.04.03.
szerdánként 16.30-17.30

Leendő 1. osztályos tanítók
Neid Tímea és Pados Szilvia
Etika/Hit- és erkölcstan a 2019/2020. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2019. március 7., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2019/2020. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2019. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Szülői nyilatkozat (módosításhoz)
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
2018/19. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2018/19. tanév rendje.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2018/2019. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Szervezeteink

Diákönkormányzat

Iskolánkban a DÖK a tanulók által választott szervezet, melyben a 4-8. évfolyamról 3-4 diák képviseli osztályának érdekeit. A DÖK tagjai havonta találkoznak, ahol megbeszélik az aktuális feladatokat, értékelik az előzőeket. A tanév elején munkatervben rögzítik a tervezett programokat. Az iskolában zajló minden hagyományos és új rendezvény kezdeményezésében, szervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A DÖK megfelelő működése alkalmat ad a diákoknak arra, hogy tapasztalatokat szerezhessenek az iskolában folyó tanórán kívüli életről.

Részletek a Baross Gábor általános Iskola DÖK SZMSZ-ből

 

Működési alapelvek

 

A diákönkormányzat céljai

Szakmai szervezetek

A szakmai munkaközösségek feladatai

Iskolánkban az alábbi munkaközösségek működnek

Szülői munkaközösség

Szülői szervezet a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében működik. Az iskolai szülői munkaközösség tagjai az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei. Az iskolai SZMK elnök: Hegedűs Hedvig.

Döntési, véleményezési, egyetértési jogai

Iskolaszék

Az iskolaszék célja

Az iskolaszék 1994. március 25-én alakult. Létrehozásának célja az iskolában a nevelői és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása.

Az iskolaszék tagjai a 2009/2010. tanévben

Az iskolaszék az idei tanévben az alábbi témákban gyakorolta jogait

Az iskolaszék az alábbi jogosítványokkal rendelkezik

Döntési jog:

Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács elsődleges célja a dolgozók érdekképviselete, mindenkor szem előtt tartva az intézmény dolgozóinak érdekeit. Fontos számunkra a jó munkahelyi légkör kialakításának és fenntartásának biztosítása, segítése, a munkakörülmények javításában való részvétel. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn mind a munkáltatóval, mind a munkavállalókkal.

A közalkalmazotti tanácsnak együttdöntési, véleményezési illetve javaslattételi jogosultsága van az iskolai életet érintő fontosabb kérdésekben. Az idei tanévben több új törvény lépett életbe, így szükség volt a Közalkalmazotti szabályzat és Közalkalmazotti ügyrend felülvizsgálatára és módosítására. Az iskolavezetőség és dolgozók jók kapcsolatát jelzi, hogy személyi kérdésekben nem volt szükség a közalkalmazotti tanács közvetítő szerepére, a felmerülő problémákat minden esetben sikerült megoldani.

Iskolánkban működő közalkalmazotti tanács elnöke Molnárné Kondrát Mariann, tagjai Kristóf Zsuzsa és Sztavropulosz Szotiriszné.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.