Felhívás

Iskolaválasztás 2018/2019.
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

1. osztályos tanítók:
Ipacsné Ribárik Éva,
Pálinkásné Szabó Andrea

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program
2016. nov. 11., szombat, 10 óra
Helyszín:
Cziffra György Kulturális Központ
1225 Bp., Nagytétényi út 274-276.

Leendő 1. osztályos szüleinek
Tájékoztató szülői értekezlet: 2018. január 23. 18 óra
Nyílt nap a szülőknek: 2018. február 28. szerda, 8.00-9.45

Leendő 1. osztályosoknak
Oviklub időpontok:
Az alábbi szerdai napokon
16.30-17.30-ig.
2018. február 7. és 21.,
2018. március 7. és 21.,
2018. április 4.
 
2017/18. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2017/18. tanév rendje.
Étkezési befizetések
A 2018. évi étkezési befizetési napok listája.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2017/2018. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
2017/2018-as tanév
Kötelező és ajánlott olvasmányok
listája.
Beiratkozás a 2017/2018. tanévben
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
szülői felügyeleti jogok
életvitelszerű tartózkodás
etika/hit-és erkölcstan
Etika/hit- és erkölcstan
Tájékoztató
Református tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Szervezeteink

Diákönkormányzat

Iskolánkban a DÖK a tanulók által választott szervezet, melyben a 4-8. évfolyamról 3-4 diák képviseli osztályának érdekeit. A DÖK tagjai havonta találkoznak, ahol megbeszélik az aktuális feladatokat, értékelik az előzőeket. A tanév elején munkatervben rögzítik a tervezett programokat. Az iskolában zajló minden hagyományos és új rendezvény kezdeményezésében, szervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A DÖK megfelelő működése alkalmat ad a diákoknak arra, hogy tapasztalatokat szerezhessenek az iskolában folyó tanórán kívüli életről.

Részletek a Baross Gábor általános Iskola DÖK SZMSZ-ből

 

Működési alapelvek

 

A diákönkormányzat céljai

Szakmai szervezetek

A szakmai munkaközösségek feladatai

Iskolánkban az alábbi munkaközösségek működnek

Szülői munkaközösség

Szülői szervezet a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében működik. Az iskolai szülői munkaközösség tagjai az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei. Az iskolai SZMK elnök: Hegedűs Hedvig.

Döntési, véleményezési, egyetértési jogai

Iskolaszék

Az iskolaszék célja

Az iskolaszék 1994. március 25-én alakult. Létrehozásának célja az iskolában a nevelői és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása.

Az iskolaszék tagjai a 2009/2010. tanévben

Az iskolaszék az idei tanévben az alábbi témákban gyakorolta jogait

Az iskolaszék az alábbi jogosítványokkal rendelkezik

Döntési jog:

Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács elsődleges célja a dolgozók érdekképviselete, mindenkor szem előtt tartva az intézmény dolgozóinak érdekeit. Fontos számunkra a jó munkahelyi légkör kialakításának és fenntartásának biztosítása, segítése, a munkakörülmények javításában való részvétel. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn mind a munkáltatóval, mind a munkavállalókkal.

A közalkalmazotti tanácsnak együttdöntési, véleményezési illetve javaslattételi jogosultsága van az iskolai életet érintő fontosabb kérdésekben. Az idei tanévben több új törvény lépett életbe, így szükség volt a Közalkalmazotti szabályzat és Közalkalmazotti ügyrend felülvizsgálatára és módosítására. Az iskolavezetőség és dolgozók jók kapcsolatát jelzi, hogy személyi kérdésekben nem volt szükség a közalkalmazotti tanács közvetítő szerepére, a felmerülő problémákat minden esetben sikerült megoldani.

Iskolánkban működő közalkalmazotti tanács elnöke Molnárné Kondrát Mariann, tagjai Kristóf Zsuzsa és Sztavropulosz Szotiriszné.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.