Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
KRÉTA elektronikus ügyintézés >
Beiratkozás 2020/2021.
Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:
Egyszerűsített adatlap
Nyilatkozat a szülő felügyeleti jog gyakorlásról
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Etika, hit és erkölcstan nyilatkozat
Nyilatkozat a sajátos helyzetről
Adatvédelmi nyilatkozat
Tanulói balesetbiztosítás
Tájékoztató
Igénybejelentő
Biztosítási szerződés
Etika/Hit- és erkölcstan a 2020/2021. tanévben
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2020/2021. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok a 2020/2021. tanévben.
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Szervezeteink

Diákönkormányzat

Iskolánkban a DÖK a tanulók által választott szervezet, melyben a 4-8. évfolyamról 3-4 diák képviseli osztályának érdekeit. A DÖK tagjai havonta találkoznak, ahol megbeszélik az aktuális feladatokat, értékelik az előzőeket. A tanév elején munkatervben rögzítik a tervezett programokat. Az iskolában zajló minden hagyományos és új rendezvény kezdeményezésében, szervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A DÖK megfelelő működése alkalmat ad a diákoknak arra, hogy tapasztalatokat szerezhessenek az iskolában folyó tanórán kívüli életről.

Részletek a Baross Gábor általános Iskola DÖK SZMSZ-ből

 

Működési alapelvek

 

A diákönkormányzat céljai

Szakmai szervezetek

A szakmai munkaközösségek feladatai

Iskolánkban az alábbi munkaközösségek működnek

Szülői munkaközösség

Szülői szervezet a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében működik. Az iskolai szülői munkaközösség tagjai az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei. Az iskolai SZMK elnök: Hegedűs Hedvig.

Döntési, véleményezési, egyetértési jogai

Iskolaszék

Az iskolaszék célja

Az iskolaszék 1994. március 25-én alakult. Létrehozásának célja az iskolában a nevelői és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása.

Az iskolaszék tagjai a 2009/2010. tanévben

Az iskolaszék az idei tanévben az alábbi témákban gyakorolta jogait

Az iskolaszék az alábbi jogosítványokkal rendelkezik

Döntési jog:

Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács elsődleges célja a dolgozók érdekképviselete, mindenkor szem előtt tartva az intézmény dolgozóinak érdekeit. Fontos számunkra a jó munkahelyi légkör kialakításának és fenntartásának biztosítása, segítése, a munkakörülmények javításában való részvétel. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn mind a munkáltatóval, mind a munkavállalókkal.

A közalkalmazotti tanácsnak együttdöntési, véleményezési illetve javaslattételi jogosultsága van az iskolai életet érintő fontosabb kérdésekben. Az idei tanévben több új törvény lépett életbe, így szükség volt a Közalkalmazotti szabályzat és Közalkalmazotti ügyrend felülvizsgálatára és módosítására. Az iskolavezetőség és dolgozók jók kapcsolatát jelzi, hogy személyi kérdésekben nem volt szükség a közalkalmazotti tanács közvetítő szerepére, a felmerülő problémákat minden esetben sikerült megoldani.

Iskolánkban működő közalkalmazotti tanács elnöke Molnárné Kondrát Mariann, tagjai Kristóf Zsuzsa és Sztavropulosz Szotiriszné.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.