Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
Iskolaválasztás 2020/2021.
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program

2019. nov. 16. szombat, 10 óra,
Klauzál Gábor Művelődési Központ
1222 Bp., Nagytétényi út 31-33.

Leendő 1. osztályos tanítók
Juha Gyöngyi és Tapodi Tamásné

Tájékoztató szülői értekezlet
2020. január 16. csütörtök, 18 óra

Nyílt nap a szülőknek
2020. február 26. szerda, 8.00-11.00

Oviklubok a leendő 1. osztályosoknak 2020-ban
2020.02.06., 2020.02.20., 2020.03.05., 2020.03.19., 2020.04.02.
csütörtökönként 16.30-17.30

Étkezési befizetések
A 2020. évi étkezési befizetési napok listája.

Letölthető tájékoztató az ebédbefizetés rendjéről.
Tanulói balesetbiztosítás
Tájékoztató
Igénybejelentő
Biztosítási szerződés
Etika/Hit- és erkölcstan a 2019/2020. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2019. március 7., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2019/2020. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2019. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Szülői nyilatkozat (módosításhoz)
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2019/2020. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Pedagógiai programunk

Emeltszintű matematika

Pedagógiai programunkban kiemelt feladat a matematika oktatás. A matematika olyan ismereteket közöl, és gondolkodásmódot alakít ki, amelyet a felnövekvő generáció egyetlen területe sem nélkülözhet. Olyan alapkészségek kialkítását teszi lehetővé, melyet a többi tantárgyban és egész életükön keresztül tudnak hasznosítani.

1. osztálytól kezdve a matematika órákon képesség szerinti bontásban folyik az oktatás. A felső tagozaton az emelt szintű képzés része a tanulók folyamatos versenyeztetése. Az egész éves feladatmegoldó háziverseny évfolyamonkénti győztesei elnyerik az Arany Kocka díjat. Részt veszünk a Bolyai Matematika Csapatversenyen, a kerületi matematika versenyen, a Zrínyi Ilona Országos Matematika versenyen.

Az emeltszintű képzés előnyösen hat a nyolcadik osztályosok beiskolázására. A visszajelések alapján nemcsak a felvételi eredmények pozitívak, hanem a középiskolai tanulmányaikban is sikeresek.

Pedagógiai alapelveink

Olyan iskola akarunk lenni, kívánunk maradni, ahol:

Fejlesztési területek

Az itt felsorolt területek minden tantárgy tanulásában nélkülözhetetlenek: Minden továbbtanuló gyermekünk számára biztosítjuk, hogy a középiskolai felvételi követelményeknek megfeleljenek.

Az előzőben felsorolt indokok alapján 1-2. évfolyamon matematikából a szabadon tervezhető órakeretből évfolyamonként heti 1 órával, az 4-5. évfolyamon a választható órakeretből évfolyamonként heti 1 órával 6-8. évfolyamon heti 2 órával növekedett a javasolt óraszám. 1-8. évfolyamon a matematika oktatása évfolyamonként képesség szerinti csoportbontásban folyik. Az 1. osztályban a tanévkezdés utáni 6-8 héttel alakulnak ki ezek a csoportok. A lassabban haladók számára a heti plusz órák a tevékenységen alapuló megértést a begyakorlást, felzárkóztatást segítik.
 

Küldetésnyilatkozat

Célunk olyan általános iskola működtetése, amelyben a 8. elvégzése után a tanulók képesek tanulmányaikat a számukra legmegfelelőbb középiskolában folytatni. Ennek megvalósítása érdekében az „öreg” iskola falai között tanulóinknak nyugodt, családias, kulturált környezetet és jó légkört biztosítunk. 

A szakmailag jól felkészült, magukat folyamatosan továbbképző pedagógusok arra törekednek, hogy a gyerekeket egyéniségüknek, képességeiknek megfelelően fejlesszék együttműködve a szülői házzal. Mindezt azokkal a „Barossi” hagyományokkal, közösségfejlesztő szabadidős programokkal egészítjük ki, amelyeket a tanulókkal együttműködve valósítunk meg.

A felső tagozatban emeltszintű matematika oktatás folyik, amelyet az alsó tagozatban játékos, konkrét tapasztalatokra épülő ismeretszerzéssel alapozzuk meg.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.