Felhívás

2018/19. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2018/19. tanév rendje.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2018/2019. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok
Étkezési befizetések
A 2018. évi étkezési befizetési napok listája.
Beiratkozás 2018/2019.
Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról
Etika/Hit- és erkölcstan a 2018/2019. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2018. március 8., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2018/2019. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2018. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Az intézmény dolgozóiPedagógusSzakOsztályTantárgyfelosztás a 2014/15. tanévben
Kukainé Békési Emese
(intézményvezető)
kémia, biológiakémia (7-8. évf.)
Bognárné Tábori Ágnes
(intézményvezető-helyettes)
matematika, informatika, rajzmatematika (5. évf.)
Kisbenedek Katalin
(intézményvezető-helyettes)
tanító, magyarmagyar (5.a), néptánc (1-4.évf.)
Neid Tímeatanító1.amatematika, magyar, körny., ének, erkölcstan, testnevelés (1.a)
Pugymer Zsuzsannatanító1.a napközinapközis nevelő, technika, rajz, testnevelés (1.a)
Tapodi Tamásnétanító1.bmatematika, magyar, környezetismeret, ének, technika, rajz, erkölcstan (1.b)
Vikopálné Medgyes Ildikótanító1.b napközinapközis nevelő, testnevelés (1.b)
Juha Gyöngyitanító2.amatematika, magyar, környezetismeret, ének, erkölcstan (2.a), természetismeret (6.b)
Mátyási Diánatanító2.a napközinapközis nevelő, technika, testnevelés (2.a)
Molnárné Kondrát Marianntanító2.bmatematika, magyar, környezetismeret, ének, technika, erkölcstan (2.b)
Kiss-Magyar Esztertanító2.b napközinapközis nevelő, testnevelés (2.b)
Brányi Ágnestanító3.amatematika, magyar, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan (3.a)
Kovácsné Lukácsi Évatanító3.a napközinapközis nevelő, ének, testnevelés (3.a)
Balogh Andreatanító3.bmatematika, magyar, környezetismeret, testnevelés, erkölcstan (3.b)
Losonci Csillatanító3.b napközinapközis nevelő, ének, technika, rajz (3.b)
Pálinkásné Szabó Andreatanító4.amatematika, magyar, környyezetismeret, rajz, technika, testnevelés (4.a)
Monárné Kis Zsuzsannatanító4.a napközinapközis nevelő, matematika, magyar, ének (4.a)
Ipacsné Ribárik Évatanító4.bmatematika, magyar, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés (4.b), nyelvész (3-4. évf.)
Molnárné Kis Zsuzsannatanító4.b napközinapközis nevelő, ének, testnevelés (4.b)
Kristóf Zsuzsaangol5.aangol (4.a, 5.a, 6-8. évf.)
Járó Csaba Istvánnémagyar, ének5.bmagyar (5.b, 6. évf.), hon-és népismeret (5. évf.), ének (5-6. évf.)
Hekkelné Wittmann Judittechnika, informatika6.atechnika, informatika (5-8. évf.)
Burka Kláramatematika, fizika6.bmatematika (7-8. évf.), fizika (7-8. évf.)
Orbánné Pataki Évamagyar, ének7.amagyar (7. évf. 8.a), ének (7-8. évf.)
Zentai Gyöngyirajz7.brajz (2.évf., 5-8.évf.), erkölcstan (5.b, 6.b, 7.b), tanulószoba (5-6. évf.)
Felföldiné Pálmai Gyöngyiföldrajz, biológia8.atermészetismeret (5.évf., 6.a.), földrajz, biológia (7-8. évf.), erkölcstan (5.a, 6.a, 7.a)
Monostoriné Szeleczky Gabriellatörténelem, magyar8.btörténelem (5-8. évf.), magyar (8.b)
Gaál Renátatestneveléstestnevelés (6.b, 7.b, 8. évf.)
Juhász Lajostanító, testneveléstestnevelés (4.a, 5. évf., 6.a, 7.a), Góliát foci (1-4. évf.)
Soltész Ágnesangolangol (1-6. évf.), angol szakkör (1. évf.)
Turai Aladármatematikamatematika (5-6. évf.), tanulószoba (5-6. évf.)
Maczelka Mónikafejlesztő pedagógus
Máténé Horgos Évakönyvtáros tanárNevelő- és oktatómunkát segítők

Sztavropulosz Szotiriszné - iskolatitkár
Pál Kamilla - gyermekvédelmi pedagógiai asszisztens
Kopasz Sándor - pedagógiai asszisztens

Iskolai dolgozók

Arandan Byambaa - konyhai dolgozó
Erős Enikő - konyhai dolgozó
Toldi Gáborné - konyhai dolgozó
Pintér Józsefné - takarító
Csető Tibor - kertész, karbantartó
Scherer József - kertész, karbantartóIskolánkban egyéb foglalkozást tartó pedagógusok

Nádudvariné Tricskó Judit - iskolai logopédus
Torma Judit - iskolai pszichológus
Kordáné Fekete Zsuzsanna - utazó gyógypedagógus
Dávid Kata - utazó logopédus
Szabó Beáta - utazó pszichológus
Zsámbokiné Vágner Ildikó - gyógytestnevelő
Lados Lilla - furulya
Polyákné Deák Éva - zongora
Sasi Attiláné - szolfézs, hegedű
Turcsikné Woch Anita - katolikus hitoktató (2.évf.)
Hervainé Héderi Anita - katolikus hitoktató (3.évf.)
Bálint Melinda - katolikus hitoktató (1., 5-6.évf.)
Kovács-Hajdu Albert - református hitoktató (5-7.évf.)
Kovács-Hajdu Anita - református hitoktató (1-3.évf.)
Urbányi István - Hit Gyülekezete hitoktató (6.évf.)
Hokker Zsolt - evangélikus hitoktató (1. évf.)
Szabó Tímea - buddhista hitoktató (6. évf.)Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.