Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
KRÉTA elektronikus ügyintézés >
Beiratkozás 2020/2021.
Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:
Egyszerűsített adatlap
Nyilatkozat a szülő felügyeleti jog gyakorlásról
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Etika, hit és erkölcstan nyilatkozat
Nyilatkozat a sajátos helyzetről
Adatvédelmi nyilatkozat
Tanulói balesetbiztosítás
Tájékoztató
Igénybejelentő
Biztosítási szerződés
Etika/Hit- és erkölcstan a 2020/2021. tanévben
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2020/2021. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok a 2020/2021. tanévben.
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Díjaink

Baross Gábor díj

Alapítva: 2004. szeptember. Támogató: Barossi Iskoláért Alapítvány. Minden évben egy 8. osztályos tanuló részesülhet ebben az elismerésben. Olyan tanuló, aki legalább öt évig az intézmény diákja, magatartása és szorgalma példamutató, kiemelkedő a tanulmányi eredménye, az osztályban, az iskoláért végzett közösségi munkája, és az iskolán kívüli versenyeken elért dobogós helyezéseivel tovább öregbíti iskolánk hírnevét. A díj a ballagáson kerül átadásra. Díjjazottak: Bajczár Kristóf, 2011. Kiss Tibor, 2010. Borgyos Barnabás, 2009. Hajnali Bernadett, 2008. Kopasz Dániel, 2007. Jójárt Krisztina, 2006. Kopasz Sándor, 2005.

Arany Kocka díj

Alapítva 1997-ben. Támogató: Barossi Iskoláért Alapítvány. Célja: A matemetikában legjobb teljesítményt nyújtó tanulók elismerése. Az Arany Kocka díjat évfolyamonként egy tanuló nyerheti el 2. osztálytól 8. osztályig, aki egész éven át tartó többfordulós matematika versenyen a legjobb eredményt érte el. Ebben a versenyben az emeltszintű matematikát tanulók vesznek részt.

Szorgalommal a matematikáért díj

A normál tantervű matematikát tanulók számára meghirdetett verseny győztesének jár a díj. évfolyamonként egy felsős tanuló kapja. Feltételei: órai aktivitás, fegyelmezett és pontos munkavégzés, szorgalmi feladatok megoldása és gyűjtőmunka végzése. A verseny és a díj célja a motiváció erősítése a ”nem matekos” diákok körében.

Év pedagógusa díj

Az év pedagógusa díj célja, hogy kifejezzük elismerésünket annak a pedagógusnak, aki kiváló szakmai munkát végez, élvezi a gyerekek, szülők és az intézmény dolgozóinak tiszteletét, megbecsülését, sokat fáradozik azért, hogy iskolánk oktató-nevelő munkája magas színvonalú legyen. Az odaítélés szempontjai: a tanulók körében végzett kiemelkedő tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, kiemelkedő szakmai munka, innovatív tevékenységek, példás munkafigyelem, az iskola céljaival, programjával azonosulás, megvalósításában aktív részvétel, az emberi magatartása, a közösségben elfoglalt hely példamutató megnyilvánulása, élvezi a tanuló, szülő és alkalmazotti közösség bizalmát, megbecsülését. A fenti szempontoktól függetlenül a díj odaítélhető olyan kiemelkedő tevékenységért, amely iskolánk pozitív megítélését erősíti.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.