Felhívás

Iskolaválasztás 2018/2019.
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

1. osztályos tanítók:
Ipacsné Ribárik Éva,
Pálinkásné Szabó Andrea

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program
2016. nov. 11., szombat, 10 óra
Helyszín:
Cziffra György Kulturális Központ
1225 Bp., Nagytétényi út 274-276.

Leendő 1. osztályos szüleinek
Tájékoztató szülői értekezlet: 2018. január 23. 18 óra
Nyílt nap a szülőknek: 2018. február 28. szerda, 8.00-9.45

Leendő 1. osztályosoknak
Oviklub időpontok:
Az alábbi szerdai napokon
16.30-17.30-ig.
2018. február 7. és 21.,
2018. március 7. és 21.,
2018. április 4.
 
2017/18. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2017/18. tanév rendje.
Étkezési befizetések
A 2018. évi étkezési befizetési napok listája.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2017/2018. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
2017/2018-as tanév
Kötelező és ajánlott olvasmányok
listája.
Beiratkozás a 2017/2018. tanévben
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
szülői felügyeleti jogok
életvitelszerű tartózkodás
etika/hit-és erkölcstan
Etika/hit- és erkölcstan
Tájékoztató
Református tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Étkezési befizetés

Étkezési befizetés 2018. március hónapra: 2018. február 14. szerda 7-12 óra, pótbefizetés: február 21. szerda 7-12 óra
Az alábbi linken olvasható a 2018. évi étkezési befizetési napok listája!

Februári programjaink

Márciusi előzetes

Tankönyvellátás a 2017/2018. tanévre

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára.
Ezen intézkedés értelmében iskolánk valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

1-2. évfolyamon:
Az ingyenes tankönyvek és munkafüzetek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni. Kivételt képeznek azok a tankönyvek, amelyeket a tanulók a könyvtárból kapnak (ének, technika, angol, erkölcstan). Ezekre a könyvekre tartós tankönyv kezelési szabályai vonatkoznak.

3-8. évfolyamon:
A munkafüzetek és munkatankönyvek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni. Az ingyenes tankönyveket viszont az iskola könyvtárának állományába nyilvántartásba kell venni. A könyveket tanév elején minden tanuló a könyvtárból kapja meg, azokat év végén – megkímélt állapotban – a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Tartós tankönyv kezelési szabályai:
 
Szülői tájékoztató az ingyenes tankönyvek kölcsönzéséről és megőrzéséről (kivonat az iskola házirendjéből)

A kölcsönzés rendje

Az iskola az ingyenességet tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, illetve tulajdonba adásával biztosítja addig az időpontig, ameddig az adott tantárgyból a tanuló értékelésre kerül. A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) a tanév első hetében a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 2017/18-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
Sorszám               Aláírás            osztály


A diákok tanév befejezése előtt, a tantárgy utolsó tanítási órájáig kötelesek, a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanév közben más iskolába távozók, a távozás napjáig kötelesek a könyvtári könyveket leadni.

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv pótlásáról gondoskodnia kell.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni - lehetőség szerint azonos kiadású - tankönyv beszerzésével. Nem kell megtéríteni a tankönyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott írásbeli kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.