Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
Tanulói balesetbiztosítás
Tájékoztató
Igénybejelentő
Biztosítási szerződés
Iskolaválasztás 2019/2020.
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására:
2019. április 11. csüt. 8-19-ig és
2019. április 12. péntek 8-19-ig
Beiratkozási felhívás 2019

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról

Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program

2018. nov. 17. szombat, 10 óra,
Klauzál Gábor Művelődési Központ
1222 Bp., Nagytétényi út 31-33.

Tájékoztató szülői értekezlet
2019. január 16. szerda, 18 óra

Nyílt nap a szülőknek
2019. február 27. szerda,
8.00-8.45: matematika, Neid Tímea
9.00-9.45: magyar, Pados Szilvia
10.00-10.45: fórum az iskola könyvtárában

Oviklubok a leendő 1. osztályosoknak 2019-ben
2019.02.06., 2019.02.20., 2019.03.06., 2019.03.20., 2019.04.03.
szerdánként 16.30-17.30

Leendő 1. osztályos tanítók
Neid Tímea és Pados Szilvia
Etika/Hit- és erkölcstan a 2019/2020. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2019. március 7., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2019/2020. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2019. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Szülői nyilatkozat (módosításhoz)
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
2018/19. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2018/19. tanév rendje.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2018/2019. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Digitális évkönyv

Kedves Szülők!

Iskolánk digitális évkönyvet készít, amely tartalmazni fogja az tanév eseményeit bemutató anyagokat és a gyerekekről készített fényképfelvételeket. A kiadvány csak az iskola tanulói és tanárai számára elérhető, nem nyilvános terjesztésű.
Aki szeretne rendelni DVD-t, kérjük, hogy 990Ft-ot névvel ellátott lezárt borítékban juttassa el az iskola titkárságára juttass el május 31-ig.
Amennyiben gyermeke portré képének megjelenését az évkönyvben kifejezetten megtiltja és ezt eddig számunkra még nem jelezte, kérjük tegye ezt meg mielőbb!

Nyári napközis tábor 2019. június 24. - július 5.

Letölthető tájékoztató, jelentkezési lap és a szülői egészségügyi nyilatkozat.

Kréta elektronikus ügyintézés

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kréta rendszerben lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézésre!

Beiratkozás
2019. április 1-jétől a tanköteles és iskolaérett gyermekek beíratása elektronikusan is indíthatóvá válik.
Tájékoztató >>

Tanulmányokkal kapcsolatos e-Ügyintézés

Étkezési befizetés

2019. május 8-án étkezési befizetés lesz 2019. június hónapra!
 

Májusi programjaink

Júniusi programjaink

Tankönyvellátási tájékoztató 2018/2019. tanév

A 2018/2019. évi tanévben a Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében iskolánk valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

1-2. évfolyamon:
Az ingyenes tankönyvek és munkafüzetek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni.
Kivételt képeznek azok a tankönyvek, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból kapnak (ének, technika, erkölcstan). Ezekre a könyvekre tartós tankönyv kezelési szabályai vonatkoznak.

3-8. évfolyamon:
A munkafüzetek és munkatankönyvek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni.
Az ingyenes tankönyveket viszont az iskola könyvtárának állományába nyilvántartásba kell venni. A könyveket tanév elején minden tanuló a könyvtárból kapja meg, azokat év végén –megkímélt állapotban – a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Tartós tankönyv kezelési szabályai:
 
Szülői tájékoztató az ingyenes tankönyvek kölcsönzéséről és megőrzéséről (kivonat az iskola házirendjéből)

A kölcsönzés rendje

Az iskola az ingyenességet tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, illetve tulajdonba adásával biztosítja addig az időpontig, ameddig az adott tantárgyból a tanuló értékelésre kerül. A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) a tanév első hetében a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 2018/19-es tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
Sorszám               Aláírás            osztály


A diákok tanév befejezése előtt, a tantárgy utolsó tanítási órájáig kötelesek, a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanév közben más iskolába távozók, a távozás napjáig kötelesek a könyvtári könyveket leadni.

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv pótlásáról gondoskodnia kell.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni - lehetőség szerint azonos kiadású - tankönyv beszerzésével. Nem kell megtéríteni a tankönyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott írásbeli kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.