Felhívás

Beiratkozás 2018/2019.
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról

A felvétel szabályai

1. osztályos tanítók:
Ipacsné Ribárik Éva,
Pálinkásné Szabó Andrea

Leendő 1. osztályos szüleinek
Szülői értekezlet:
2018. május 28., csütörtök, 17 óra
Etika/Hit- és erkölcstan a 2018/2019. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2018. március 8., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2018/2019. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2018. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Étkezési befizetések
A 2018. évi étkezési befizetési napok listája.
2017/18. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2017/18. tanév rendje.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2017/2018. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
2017/2018-as tanév
Kötelező és ajánlott olvasmányok
listája.
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Tanévzáró ünnepély

VÁLTOZÁS! 
Kerületi rendezvény miatt a tanévzáró ünnepély új időpontja: 2018. június 21., csütörtök, 17:00

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábor 2018. június 25-től augusztus 17-ig a Klauzál Gábor Művelődési Központban!
Letölthető dokumentumok:
Szülői tájékoztató
Jelentkezési lap
Egészségügyi nyilatkozat

Igazgató választás

Az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett intézményvezetői munkakör betöltésére egy pályázat - Kukainé Békési Emese pályázata – érkezett, amely megtekinthető az iskola könyvtárában 2018. április 24-ig, munkanapokon 8-16 óráig.

Kukainé Békési Emese vezetői programját a nevelőtestület 2018. április 26-án elfogadta.
Érvényes szavazatok száma: 30
Érvénytelen szavazatok száma: 1
Igen szavazatok száma: 30
Nem szavazatok száma: 0

Az alábbi linken olvasható a nevelőtestület véleménye Kukainé Békési Emese vezetői pályázatáról.

Májusi-júniusi programjaink

Tankönyvellátási tájékoztató 2018/2019. tanév

A 2018/2019. évi tanévben a Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében iskolánk valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

1-2. évfolyamon:
Az ingyenes tankönyvek és munkafüzetek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni.
Kivételt képeznek azok a tankönyvek, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból kapnak (ének, technika, erkölcstan). Ezekre a könyvekre tartós tankönyv kezelési szabályai vonatkoznak.

3-8. évfolyamon:
A munkafüzetek és munkatankönyvek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni.
Az ingyenes tankönyveket viszont az iskola könyvtárának állományába nyilvántartásba kell venni. A könyveket tanév elején minden tanuló a könyvtárból kapja meg, azokat év végén –megkímélt állapotban – a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Tartós tankönyv kezelési szabályai:
 
Szülői tájékoztató az ingyenes tankönyvek kölcsönzéséről és megőrzéséről (kivonat az iskola házirendjéből)

A kölcsönzés rendje

Az iskola az ingyenességet tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, illetve tulajdonba adásával biztosítja addig az időpontig, ameddig az adott tantárgyból a tanuló értékelésre kerül. A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) a tanév első hetében a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 2018/19-es tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
Sorszám               Aláírás            osztály


A diákok tanév befejezése előtt, a tantárgy utolsó tanítási órájáig kötelesek, a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanév közben más iskolába távozók, a távozás napjáig kötelesek a könyvtári könyveket leadni.

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv pótlásáról gondoskodnia kell.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni - lehetőség szerint azonos kiadású - tankönyv beszerzésével. Nem kell megtéríteni a tankönyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott írásbeli kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.