Felhívás

KRÉTA e-napló


BELÉPÉS >

További információk a KRÉTA elektronikus naplóról >
Iskolaválasztás 2020/2021.
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

SULI-VÁR
kerületi iskolaválasztási program

2019. nov. 16. szombat, 10 óra,
Klauzál Gábor Művelődési Központ
1222 Bp., Nagytétényi út 31-33.

Leendő 1. osztályos tanítók
Juha Gyöngyi és Tapodi Tamásné

Tájékoztató szülői értekezlet
2020. január 16. csütörtök, 18 óra

Nyílt nap a szülőknek
2020. február 26. szerda, 8.00-11.00

Oviklubok a leendő 1. osztályosoknak 2020-ban
2020.02.06., 2020.02.20., 2020.03.05., 2020.03.19., 2020.04.02.
csütörtökönként 16.30-17.30

Étkezési befizetések
A 2020. évi étkezési befizetési napok listája.

Letölthető tájékoztató az ebédbefizetés rendjéről.
Tanulói balesetbiztosítás
Tájékoztató
Igénybejelentő
Biztosítási szerződés
Etika/Hit- és erkölcstan a 2019/2020. tanévben
Az egyházak képviselőinek tájékoztató szülői értekezlete: 2019. március 7., 17 órakor, az iskolánkban.
A 2019/2020. tanévre vonatkozó módosításokat a szülőknek 2019. május 20-ig kell írásban leadni az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
Szülői nyilatkozat (módosításhoz)
Tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Református tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Baptista tájékoztató
A Hit Gyülekezete tájékoztató
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2019/2020. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Szülői tájékoztató

Június 2-15. között folytatódik a távoktatás, a tanévet minden évfolyamon, minden osztályban tantermen kívüli digitális távoktatással fejezzük be. A tanév végére tervezett programok (erdei iskolák, osztálykirándulások, tanévzáró ünnepség) elmaradnak. A ballagás zárt körben kerül megrendezésre.
A jegyek lezárásának határideje: 2020. június 12.
Osztályozó értekezlet (5. tanítás nélküli munkanap): 2020. június 15.
Nyári szünet kezdete a tanulóknak: 2020. június 16.

Általános ügyelet

A szülő írásban igényelheti a honlapról letölthető, vagy az intézmény bejáratánál kihelyezett igénylőlapon. Az étkezés megrendelése, valamint a pedagógusok beosztása miatt kérjük, az igénylőlapot az ügyelet napját megelőző két munkanappal korábban, 8 óráig juttassák el az intézmény vezetőjének.
Kérjük, hogy a gyerekeink biztonságát, egészségét szem előtt tartva, az alábbiak felelős átgondolásával, és kizárólag alapos indokkal kérjék gyermekük felügyeletét! 

Az általános felügyeletre vonatkozó tudnivalók

A felügyeletet nem a gyermek saját tanítója, tanára, hanem a mindenkori napközis pedagógusok és a pedagógiai asszisztens látja el.
Reggel 7.30-tól délután 16.00-ig tudunk pedagógus felügyelet biztosítani.
Több osztályba járó, különböző korú tanulók is lehetnek egy csoportban.
A gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára is fontos betartani a járványügyi előírásokat, a távolságtartást. Osztályonként, tantermenként korlátozott számban lehetnek jelen tanulók. Ezen időszakokra is az általános ügyeletben leírtaknak megfelelően lehet jelentkezni.
Ügyelet kérő igénylőlap letöltése
 

Fejlesztő foglalkozások / tanulást támogató tevékenységek

 
A 2020. június 2. és 12. közötti időszakban a digitális távoktatás mellett lehetőség van egyéni felzárkóztatások szervezésére. Ebben az esetben olyan gyerekek egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatása történik majd, akiknél a távoktatás során lemaradást, vagy egyéb problémát érzékeltünk. Ide tartozhatnak a két jegy között álló tanulók is.
A foglalkozások időtartama 45 perc.
Egy foglakozáson legfeljebb 10 tanuló vehet részt.
A gyerekek és a pedagógusok számára is fontos betartani a járványügyi előírásokat, a távolságtartást.

A foglalkozások szervezését kezdeményezhetik szülők is és pedagógusok is.
 
A fejlesztő foglalkozásokat szülő a honlapról letölthető, vagy az intézmény bejáratánál kihelyezett igénylőlap segítségével igényelheti. Az igénylőlapot az intézmény vezetőjének elektronikusan kérjük eljuttatni! A felzárkóztató foglalkozás konkrét időpontját az érintett pedagógusok a szülőkkel történő egyéni egyeztetés alapján határozzák meg.
 
Pedagógusok a fejlesztő foglalkozásokat közvetlenül az érintett tanulók szüleivel egyeztetve szervezhetik meg.
Felzárkóztatást kérő igénylőlap letöltése
 

A tanév zárása

Nem szervezünk tanévzáró ünnepséget. Az iskolai díjak és pályázatok értékelése elmarad, a kitűnő tanulók 2020. augusztus 31-én, a 18 ókor megtartott tanévnyitó ünnepségen kapják meg ünnepélyes keretek között jutalmukat. Az esetleg más iskolába távozó tanulókat is szeretettel várjuk erre a rendezvényre, az iskolaközösség előtti jutalmazásuk nekik sem marad el.
 
Akiknek szüksége van a papír alapú bizonyítványra, azok június 22-26. között 8-16 óráig, június 29-től az irodai ügyeleti napokon 8-tól 12 óráig vehetik át az titkári irodában.
 
 

Beiratkozás

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskolába a 2020/2021. tanévre

e-mail: baross.beiratkozas@gmail.com telefon: 06-1-362-4505
online kérelmek és telefonon történő időpont egyeztetés: 2020. április 6-tól
A beiratkozás ügyintézése: 2020. április 28. - május 15.

További részletek, letölthető tájékoztatók: A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Kréta elektronikus ügyintézés

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kréta rendszerben lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézésre!

Tanulmányokkal kapcsolatos e-Ügyintézés

Tisztelt Szülők!

2020. március 16-tól digitális munkarendben folytatódik az oktatás. Ennek segítése, összehangolása érdekében az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
 
Az információáramlás átláthatóságának érdekében alapként a KRÉTA rendszert használjuk, annak a „Házi feladat” és az „Üzenet” funkcióját. A KRÉTA „Tudástár” kisfilmjei segítséget nyújtanak Önöknek ezek zökkenőmentes használatához, kérjük, tanulmányozzák azokat. Az egész iskolát érintő információk a Kréta faliújság-bejegyzéseken, illetve az üzenetben jelennek meg, kérjük, ezeket is naprakészen kövessék.
 
Tananyagok és információk átadása és begyűjtése
 
Az elvégzendő feladatokat a KRÉTA rendszer „Házi feladat” funkcióján keresztül juttatjuk el a tanulókhoz. Ezt a második félév órarendjéhez igazodva, tantárgyanként, az adott tanítási nap 14 óráig töltik fel a pedagógusok. 
Házi feladat és üzenetek a KRÉTA felületén diákoknak a következő címen érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=esq5WQPD9K8
A házi feladat fülön a tanulóknak nincs jogosultságuk hozzászólás és tanulói munka küldésére.
 
A tanulóktól a pedagógusok felé történő információ áramlása történhet a KRÉTA rendszer „Üzenetek” funkciója, vagy a pedagógusok által létrehozott e-mail fiókok segítségével, amelyet elsősorban a kapcsolattartásra, a tananyaghoz kapcsolódó számonkérések begyűjtésére használnak majd. Kérjük, a pedagógusok magán e-mail címét erre a célra senki ne használja!
 
A fentieken kívül más felületet/platformot nem használunk.
 
Az a tanuló, aki sem a Krétán, sem e-mailben nem tudja eljuttatni a pedagógushoz a kért anyagokat, az iskola kapujára kihelyezett nagy postaládában helyezheti el azt, papír alapon. Fontos, hogy a postaládába helyezett anyagon tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát és a címzett pedagógus nevét is.
A tanítók, szaktanárok tantárgyukkal kapcsolatosan egy tájékoztatást fognak eljuttatni Önökhöz és a gyerekekhez, ahol a kapcsolattartás tantárgyi jellemzőiről, elvárásairól, értékelésének módjáró részletesen beszámolnak Önöknek.
 
A távoktatás lényegéről
 
A „Házi feladat” fülön tulajdonképpen az a feladat kerül rögzítésre, amit a tanulóknak a tanórához kapcsolódóan otthon el kell végezni. Csak a tananyag eljuttatását kapcsoljuk az órarendhez, a tanulás időbeni megszervezését csak javasolni tudjuk. Ennek megfelelőn nincs délelőtti órai anyag és délutáni házi feladat.  Ügyelünk rá, hogy ne terheljük túl a gyerekeket, a kiadott feladatoknál figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, képességeit, lehetőségeit! 
 
A differenciálást a digitális távoktatás során döntően önkéntes részvétellel, szorgalmi feladatok, játékok, személyre szabott feladatok biztosításával kívánjuk megoldani.
 
A digitális munkarendben, otthoni körülmények között történő oktatás nem tükörképe az iskolában történő, korábban megszokott hagyományos tanításnak. Szemléletváltásra van szükség valamennyi érintett részéről. Javasoljuk, hogy elsősorban ne 45 perces digitális órákban gondolkodjanak, és különösen ne várják, ne engedjék, hogy a gyerekek egész nap a számítógép előtt üljenek. A számítógépet döntően az információáramlásra, információszerzésre használják! Arra törekszünk, hogy a tantárgyak jellemzőinek megfelelően lehetőséget adjunk a tanulóknak, hogy saját beosztásuk szerint oldhassák meg a feladataikat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősítjük bennük. Az otthoni tanulási rend kialakításában, ellenőrzésében kap nagy hangsúlyt a szülők szerepe! A gyerekkel közösen alakítsanak ki egy napirendet, amiben lehetőség van a tanulásra és a pihenésre egyaránt. Kérjük, ne végezzék el a feladatokat a gyerekek helyett, de segítsék őket azok lelkiismeretes és rendszeres megoldásában.
 
A pedagógusok szerepe is megváltozik, számukra az otthoni tanulás irányítása, segítése, értékelése kerül előtérben. Arra törekszünk, hogy a tantárgyak óraszámának és sajátosságainak megfelelően havi szinten értékeljük a gyerekek munkáját.  A digitális oktatás során elsősorban a motivációra, a pozitív megerősítésre helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyerekek ne további korlátnak, hanem egy különleges tanulási módnak éljék meg a helyzetet. A gyerekeknek a legnehezebb, hiszen a napi szintű magyarázat, számonkérés elmarad, felértékelődik a munkafegyelem, a helyes tanulási szokások megléte, használata.
 
Csak úgy tudunk eredményeket elérni, ha továbbra is segítjük és támogatjuk egymást, együtt dolgozunk. Próbáljuk meg a szükségben a lehetőséget látni, hiszen ebben a különleges helyzetben most valamennyien tanulunk: szülő, gyerek és pedagógus egyaránt! Olyan képességeink, kompetenciáink fejlődhetnek majd, amire később is tudunk építeni, hosszú távon is előnyükre fordíthatunk. 
 
Vigyázzanak magukra és egymásra!
 
Budapest, 2020. március 21.
 
Tisztelettel:
Kukainé Békési Emese
intézményvezető


Soron kívüli tájékoztatás a koronavírussal összefüggő megelőző intézkedésekkel kapcsolatban

Tisztelt Szülők!
Tekintettel a Magyar Kormány által, 2020. március 11-én elrendelt rendkívüli helyzetre, tájékoztatjuk a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit, hogy iskolánkban 2020. március 19-ére és április 2-ára tervezett oviklub foglalkozások elmaradnak. Köszönjük megértésüket.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (letölthető PDF)
Adatkezelési tájékoztató (letölthető PDF)
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről (letölthető PDF)
Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez (letölthető PDF)


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.